La data de 31 ianuarie 2023, va fi finalizată modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, Zona Pietricica. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, iar contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice și Organismul Intermediar pentru implementare Agenția Pentru Dezvoltare Regională Nord Est. Obiectivul general al acestui proiect constă în realizarea unui sistem de iluminat public modern, eficient energetic care să genereze mai puține emisii de dioxid de carbon în concordanță cu legislatia in vigoare.