Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a lansat o adresă specială de email la care pot fi reclamate situații legate de creditele bancare. Consumatorii pot semnala probleme legate de creșterea exagerată a ratelor, creșterea nejustificată a dobânzii creditului sau prezentarea în ofertă doar a soluției de rambursare cu rate egale. Sesizarea trebuie însoțită de copii ale contractului cu scadența ratelor și ale documentelor care atestă valoarea actuală a ratei, notificările primite de la bancă, venitul net al titularului la momentul contractării și în prezent, corespondența avută cu banca. Adresa de email pentru aceste sesizări este spsf@anpc.ro.