Începând cu 3 februarie Biroul de Relații cu Publicul, Camera 20 din cadrul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț are un nou program de lucru. Dacă până la această modificare programul biroului era luni, marți și joi între orele 8:30 la 16:30, iar miercurea între 8:30 şi 18:30, începând cu data amintită progranul se modifică pentru yiua de miercuri şi se va desfăşura în intervalul orar 8:30 şi 17:30. În ziua de vineri, Biroul de Relații cu Publicul, Camera 20 va oferi servicii celor interesaţi până la ora 14:00. Noul program de lucru este o urmare a abrogării Hotărârii Guvernamentale 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul