Tarifului pentru blocarea şi deblocarea autovehiculelor staționate sau parcate neregulamentar va creşte la 200 de lei pe zi. Prevederea face parte dintr-un proiect de hotărâre pus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Piatra Neamț din 27 aprilie. Taxa va fi plătită dacă nu se poate face dovada plății parcării, dacă tichetul sau abonamentul nu mai au valabilitate, atunci când nu se poate citi tichetul sau abonamentul, când nu sunt respectate marcajele rutiere orizontale din interiorul parcării sau adiacente acestora, în cazul parcării autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3.5 tone şi în cazul parcării pe locurile rezervate persoanelor cu handicap fără a avea acest drept. Menținerea dispozitivului de blocare mai mult de 24 de ore din cauza neachitării tarifului de deblocare atrage după sine majorarea tarifului de deblocare cu 25% pentru fiecare zi.