Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 92 de unități administrativ-teritoriale din 26 de județe. Printre acestea se numără și comunele Cordun, Costișa, Gherăești, Săvinești, Săbăoani și Zănești din județul Neamț. Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.