363 de copii şi tineri aflaţi în situaţii de abandon şcolar şi 550 de copii şi tineri cu cerinţe educaţionale speciale sunt beneficiari ai unui proiect intitulat „Calitate şi Incluziune prin Educaţie“ – al cărui scop este combaterea excluziunii educaţionale şi sociale. Proiectul „Calitate şi Incluziune prin Educaţie“ este implementat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Asociaţia Social Alert din Bucureşti, în 15 unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ şi o şcoală din judeţul Iaşi. Copiii vizaţi de acest proiect participă la activităţi şcolare remediale, beneficiază de consiliere psihopedagogică şi de servicii de logopedie şi participă la activităţi extraşcolare. Proiectul se va încheia pe 29 februarie 2024.