În perioada 27 ianuarie – 27 februarie ITM Neamţ a desfăşurat Campania naţională de control privind respectarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor din industria extractivă. În cadrul acestei acţiuni inspectorii de muncă au verificat un număr de 18 agenţi economici cu obiect de activitate extracţia pietrei, argilei, pietrişului şi nisipului. Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii de muncă au aplicat 24 de sancţiuni contravenţionale din care 3 amenzi în cuantum de 10.500 lei şi 21 de avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 24 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.