Camera Deputaţilor a decis ca noua carte electronică de identitate va putea fi eliberată indiferent de locul de domiciliu sau reşedinţa persoanei fizice. Potrivit noilor prevederi, nu poate fi înscrisă în actul de identitate o adresă dacă în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor sunt înregistraţi mai mult de 10 cetăţeni la adresa respectivă. De asemenea, cei care locuiesc la alte adrese decât cea din actul de identitate sunt obligaţi ca în 15 zile de la mutare să solicite înscrierea în cartea de imobil. Nerespectarea legii se sancţionează cu amendă de la 75 la 150 de lei. Actul normativ va fi transmis preşedintelui pentru promulgare.