Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru motorina cumpărată de fermieri în ultimul trimestru din 2022 se vor depune până pe 31 ianuarie 2023, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) prin intermediul unui comunicat. Cererile se depun sau pot fi transmise prin mijloace electronice la Centrele APIA, de către administratorul, respectiv reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de documentele solicitate. Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însuşite prin semnătura şi vor purta sintagma „conform cu originalul”.