Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, și nu în instanță cum era anterior. Noutatea este prevăzută în Legea nr.96/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevederi care au intrat în vigoare începând cu data de 18 mai 2023. Astfel, persoanele nemulțumite de gradul de handicap stabilit prin certificatul emis de Comisia de evaluare județeană, vor depune contestațiile la sediul DGASPC Neamț, din Piatra Neamț, strada Alexandru cel Bun, nr.11, la Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.