În data de 28 februarie la Prefectură, a avut loc o întâlnire în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice la care au participat membrii acestui comitet și persoane de vârsta a treia. Printre informaţiile prezentate seniorilor prezenţi se numără şi cele referitoare la informările emise de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu privire la modificările legislative privind asistenţa socială, implementarea Strategiei privind îngrijirea de lungă durată şi îmbătrânirea activă 2023-2030, standardele minime de calitate pentru îngrijirea acordată în centrele de zi şi de asistenţă şi recuperare în unităţile de îngrijire la domiciliu și despre Programul PNRR de investiţii pentru înfiinţarea de centre de zi de asistenţă şi recuperare şi unităţi de îngrijire la domiciliu.