Ministerul Educației lansează Competiția Națională „Școală Europeană” 2023, care se adresează tuturor unităților de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Dosarele de candidatură se trimit prin poștă, până pe 25 aprilie 2023, pe adresa Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Modalitatea de premiere și cuantumul premiilor vor fi aprobate prin ordin de ministru, după ce va fi parcursă etapa de selecție/jurizare, a precizat Ministerul Educației. Rezultatele finale și lista școlilor câștigătoare vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației, după 25 mai 2023.