Concediul pentru directorii de școli și grădinițe este stabilit în contractul colectiv de muncă. Un director cu peste 15 ani vechime are un concediu de odihnă de 28 de zile lucrătoare, la care se adaugă și un concediu suplimentar, conform sursei documentului. Pentru cadrele didactice care au până la 5 ani vechime primesc un concediu de 21 de zile lucrătoare, iar pentru cele cu vechime între 5 și 15 ani, au dreptul la un concediu de 24 de zile lucrătoare. Personalul didactic de conducere, de îndrumare și control, didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 și 10 zile lucrătoare, conform noului contract colectiv de muncă semnat pe 5 iulie.