Poliția Locală Piatra-Neamț, prin Biroul Ordine Publică și Compartimentul Protecția Mediului, desfășoară o acțiune de verificare a modului în care instituțiile publice, operatorii economici cu profil comercial ori de prestări servicii, asociațiile de proprietari respectă prevederile privind obligația anuală de efectuare a dezinsecției și deratizării. Controalele se desfăşoară astăzi şi mâine, având în vedere că în cazul în care se constată că nu sunt duse la îndeplinire prevederile din Regulamentul de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Piatra-Neamț, pot fi aplicate și sancțiuni contravenționale, ce pot ajunge până la 2.500 de lei.