Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ desfăşoară, pe parcursul anului 2023, campania naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, informează ITM Neamț. La debutul acestei acţiuni, în data de 9 martie, a avut loc o şedinţă de informare şi conştientizare a angajatorilor din acest domeniu de activitate, în sala de şedinţe a ITM Neamț. La activitatea de informare au fost invitați să participe atât angajatori, cât şi reprezentanți ai acestora, lucrători desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie, lucrători şi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă din domeniul construcţiilor.