Anual, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamț execută controale la toate unitățile sanitare cu paturi din județul Neamț. Cadrele Inspecției de Prevenire au desfășurat, în perioada 17 ianuarie – 2 februarie 2023, activități de îndrumare și control la unitățile spitalicești din județul Neamț. În cadrul acestor controale au fost constatate un număr de 49 de nereguli, dintre care 36 au fost sancționate cu 31 avertismente și 5 amenzi în cuantum de 58.000 lei. Aspectele negative constatate pe timpul acestor controale au fost analizate cu persoanele din conducerea unităților sanitare, urmând ca inițiativa acestora de a se conforma legislației privind apărarea împotriva incendiilor să se materializeze în planuri de măsuri concrete.