Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Piatra-Neamţ a încasat în 2022 o suma de 7.650.000 de lei. Aceasta a fost recuperată prin executare silită prin acţiuni în instanţă din cauza datoriilor acumulate de cetăţeni şi firme din Piatra Neamţ. Astfel, anul trecut au fost întocmite un număr de 4.997 titluri executorii și titluri executorii pentru înscriere creanțe, au fost eliberate 5.242 somații și somații aferente sentințelor civile pentru persoanele fizice și juridice care figurau în evidențele fiscale cu debite restante şi s-a creat posibilitatea înfiinţării unui număr de 2.397 popriri şi 126 procese verbale de sechestru asupra bunurilor mobile şi imobile pentru persoane fizice şi juridice.