CJ Neamț oferă finanțare nerambursabilă pentru domeniul „Activităţi sportive – sesiunea a II a”. Astfel, instituția invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru acest domeniu. Obiectivul general al Programului este consolidarea relațiilor dintre autoritățile locale și ONG-uri prin susţinerea activităţilor sportive. Ghidul solicitantului precum și anexele acestuia se regăsesc pe site-ul instituției, la adresa cjneamt.ro în secțiunea ”Finanțări nerambursabile”.