Consiliul Judeţean Neamţ alocă 600.000 lei finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale, sociale şi sportive. Suma cea mai mare, respectiv 300.000 lei, este repartizată proiectelor sociale, în timp ce proiectele din domeniul culturii au o finanţare totală de 200.000 lei. Valoarea maximă acordată prin aceste finanţări este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect.