În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, din data de 9 martie, a fost aprobată şi o hotărâre privind salubrizarea cursurilor de apă şi realizarea, respectiv întreţinerea şanţurilor şi rigolelor din localităţile judeţului Neamţ. Astfel, primarii vor convoca, în şedinţă extraordinară, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă în vederea stabilirii măsurilor specifice pentru pregătirea localităților din punct de vedere al salubrizării, pentru venirea sezonului cald. Nerealizarea măsurilor de salubrizare şi degajare a cursurilor de apă permanente şi nepermanente de obstacolele care pot împiedica curgerea apelor se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.