Cetățenii cu statut de elev care doresc să se înscrie în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat din România pentru anul școlar 2023-2024 și care au finalizat studiile învățământului gimnazial din România sau din Ucraina, pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a fără susținerea evaluării naționale și fără susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, fără a li se calcula media de admitere. Înscrierea se face prin depunerea unui dosar la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în atenția comisiei de admitere județene, în perioada 1-10 iulie 2023