Conform unei ordonanțe de urgență, publicată în Monitorul Oficial, inspectoratele școlare vor transmite agenției teritoriale, în luna martie a fiecărui an și în luna august, situația frecventării cursurilor pentru copiii care beneficiază de alocația pentru susținerea familiei. Până acum, inspectoratele aveau sarcina de a raporta situația în luna următoare încheierii semestrului școlar. Potrivit notei de fundamentare, acordarea alocației pentru susținerea familiei este în strânsă dependență cu participarea școlară a copiilor de vârstă școlară, cuantumul acesteia diminuându-se în funcție de umărul absențelor înregistrate pe semestrul școlar.