În perioada 9-17 mai 2023 Inspectoratul Teritorial de Munca Neamț a desfăşurat Acţiunea de verificare a modului de respectare a prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă la unităţile care desfăşoară activităţi de tăiere şi rindeluire a lemnului. Au fost verificaţi 25 de angajatori şi pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost aplicate un număr de 31 (treizecişiuna) de sanţiuni contravenţionale din care 12 amenzi în cuantum de 40.000 lei şi 19 avertismente contravenţionale. În plus, inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcţiune a 5 echipamente de muncă neconforme.