În primul trimestru al anului 2025 medicii de familie din ţara noastră, care sunt în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, vor fi plătiţi în funcţie de realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea desfăşurată în cursul anului 2024, pe lângă plata per capita şi per serviciu, conform proiectului de Hotărâre pentru aprobarea noului Contract-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Plata în funcție de performanţă va fi făcută anual, începând cu primul trimestru al anului 2025, pentru activitatea realizată de medicii de familie în anul 2024 mai reiese din proiectul de Hotărâre pentru aprobarea noului Contract-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.