Ministerul Finanțelor a lansat o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Acestea se pot achiziţiona de la unitățile trezoreriei statului şi de la oficiile poștale. În plus, titluri de stat Tezaur pot fi cumpărate și online, doar de către persoanele înregistrate în spațiul privat virtual. Titlurile au maturități de un an, doi și trei ani și dobânzi anuale de 7,2% , 7,5%, și respectiv 8%. Veniturile obținute în urma acestor investiții sunt neimpozabile.