Elevii de gimnaziu cu performanțe deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale sunt admiși la liceu fără să fie nevoie de susținerea evaluării naționale. Înscrierea și repartizarea lor se vor face până pe 31 august. Inspectoratele școlare județene stabilesc propriul calendar de înscriere. Înscrierea olimpicilor în clasa a IX-a se va face peste numărul maxim de elevi într-o clasă. Se pot înscrie absolvenții claselor a VIII-a care au obținut pe parcursul gimnaziului premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțată de Ministerul Educației sau au obținut premiile întâi, doi sau trei la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației.