În perioada 30 mai – 12 iunie 2023, la nivelul municipiului Piatra-Neamț vor avea loc operațiuni de dezinsecție, deratizare și dezinfecție pe spații aparținând domeniului public, concomitent cu spațiile domeniului privat. Vor fi vizate spații verzi, zone recreaționale, imobile, rețeaua de canalizare, spațiile comune ale cladirilor și blocurilor de locuințe: în subsoluri, pe casele scărilor şi altele. Activitatea de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în municipiu va fi executată de firma Salubritas S.A. Pe toată perioada desfășurării programului populația va evita staționarea în zonele de acțiune ale echipelor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție și va acorda o atenție sporită supravegherii copiilor și animalelor de companie.