Complexul Muzeal Național Neamț organizează în vineri, 17 martie 2023, o prezentare de carte și două conferințe inedite despre arnăuți, o categorie de mercenari de origine balcanică din epoca domniilor fanariote. Publicul vizitator este așteptat începând cu ora 16.00 la Muzeul de Artă Piatra-Neamț, pentru a asista la prezentarea volumului intitulat Arnăuții în Țările Române (secolele XVIII-XIX), ediția a doua revăzută și adăugită, apărut la Editura Mega din Cluj în vara anului 2022. Autorul lucrării este Claudiu-Ion Neagoe, conferenţiar universitar doctor habilitat la Universitatea din Pitești. Acesta va susţine acu această ocazie conferinţa cu titlul Mercenari balcanici în oștile Moldovei și Țării Românești, secolele XVIII-XIX: arnăuții.