Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ va fi convocat în ședinţă extraordinară miercuri, 12 aprilie. Printre proiectele de hotărâre propuse pentru această sedinţă se numără şi cel pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Piatra Neamț, alocate pentru activități nonprofit de interes local; cel privind procedura de acordare a eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și a altor obligații datorate bugetului local al Municipiului Piatra Neamț; dar şi proiectul privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL destinate tinerilor și specialiștilor din învățământ sau sănătate.