Municipilul Piatra Neamţ poate fi parte a programului Rabla local, având posibilitatea de a elimina din circulaţie 500 de autoturisme cu o vechime de cel puţin 15 ani. Astfel, în perioada 21 aprilie, ora: 10:00 – 28 aprilie, ora: 23:59, primăriile pot depune cererile de finanţare şi documentaţia specifică prin intermediul aplicaţiei informatice, puse la dispoziţie de AFM. După încheierea contractelor de delegare cu Administrația Fondului pentru Mediu și publicarea pe site-ul instituţiei a listei cu primăriile care au încheiat aceste contracte, AFM va publica anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și cel cu specificarea sumelor alocate.