În anul 2021 în România a fost înregistrat cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru bunurile de consum și servicii. Conform Institutului Național de Statistică, nivelul prețurilor afost cu 45% mai mic decât media Uniunii Europene. Un nivel asemănător al prețurilor este în Bulgaria și Polonia, iar cel mai ridicat în Irlanda, Danemarca, Luxemburg și Suedia, cu aproximativ 30-40% peste media Uniunii. Potrivit Eurostat, România este cel mai ieftin stat membru la alimente și băuturi nealcoolice, servicii de recreere și cultură, dar și pentru transport.