Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică veniturile totale medii lunare pe gospodărie au reprezentat 6.668 lei în trimestrul III din 2022, iar pe veniturile de persoană au fost de 2.662 lei. Cheltuielile totale ale populaţiei au fost în trimestrul III 2022, în medie, de 5.816 lei lunar pe gospodărie şi au reprezentat 87,2% din nivelul veniturilor totale. Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri reprezentând 68,2% din veniturile totale ale gospodăriilor. INS menţionează că la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale, în natură, din agricultură, din activităţi neagricole independente precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei.