Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA prin Direcția Silvică Neamt, anunță organizarea unei licitații cu strigare pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în vederea vânzării activului numit „ LINIA DE PRELUCRARE FRUCTE, din componența Fabrica de Nectaruri din Fructe de Pădure SILVAFRUCT Piatra Neamț”. Licitația va avaea loc în ziua de 3 august 2023, de la ora 11 la sediul instituției. În cazul neadjudecării la prima licitație, se va organiza o nouă licitaţie în aceeași zi, începând cu ora 1300, la care poate participa orice persoană fizică şi juridică. Relatii suplimentare se pot obține apelând 0233.211.696, 0233.219.905 sau prin email office@neamt.rosilva.ro.