Mai multe localități din județul Neamț au vacantă funcția de șef de post pentru posturile de poliție care activează la nivelul acestora. Este vorba despre 4 comune care au nevoie de agent de poliție care să ocupe funcția prin concurs. Cele 4 posturi sunt disponibile pentru comunele Farcașa, Ion Creangă, Valea Ursului și Bozieni. Data limită pentru depunerea dosarelor este 29 februarie 2024. Participanții la concurs trebuie să aibă gradul profesional minim de agent de poliție, studii medii cu diplomă de bacalaureat și vechimea minimă de 2 ani în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Informații suplimentare pot fi consultate accesând portalul hub.mai.gov.ro