Vineri, 28 aprilie începând cu ora 12.30 se convoacă la Consiliul Judeţean Neamţ o ședință extraordinară. Printre problematicile supuse atenţiei consilierilor judeţeni, se află şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț; Aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2023; Stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț, pentru anul fiscal 2024; Înregistrarea Județului Neamț în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând mijloacele electronice; Luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț şi alte proiecte.