Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă organizarea unei sesiuni de înscriere pentru validarea instalatorilor în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională. Sesiunea va avea loc până în data de 12 mai, ora 23:59, iar înscrierea instalatorilor în program şi transmiterea documentelor în vederea validării se fac prin intermediul aplicaţiei, pusă la dispoziţia acestora pe pagina de internet a AFM. Prin acest program, beneficiarii obţin o finanţare de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei