Consiliul Județean Neamț, invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul „Activităţi sportive”. Ghidul solicitantului precum și anexele acestuia se regăsesc pe site-ul instituției, la adresa www.cjneamt.ro în secțiunea ”Finanțări nerambursabile”. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 4.500.000 lei. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 21 martie 2024, ora 16.30.