Camera de Comerț și Industrie Neamț implementează proiectul “Consiliere și Competențe Interdisciplinare”, proiect cofinantat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Cursul se adresează managerilor, conducătorilor de echipe sau de proiecte şi tuturor persoanelor responsabile cu atingerea de obiective organizaționale. În cadrul proiectului se organizează în luna martie cursul gratuit MANAGER DE INOVARE, care își propune între altele, pregătirea viitorilor manageri de inovare în sensul definirii și explicării noțiunilor de inovare sub toate aspectele. În urma absolvirii cursului participanții vor dobândi competențe fundamentale, generale pe domeniul de activitate şi specifice ocupaţiei.